Innsendte ønsker om opphold på Beitostølen

Vi har fått varsel fra TRS at det nå er sendt inn ønske om opphold på Beitostølen i 2024 for følgende grupper.

03.04.24 – 23.04.24: Barn med bindevevssykdommer og aortapatologi

18.09.24 – 08.10.24: Barn med Leri-Weill og barn med Skjelettdysplasier med leddpåvirkning

Vi gjør oppmerksom på at dette er foreløpige titler og målgrupper, med mulighet for å endre noe på detaljene. Blant annet har foreningen spilt inn forslag om at det med aortapatologi kan bli for snevert/gjelde få barn i denne sammenhengen. Ønske er at barn med bindevevssykdom skal være en prioritert gruppe.

Vi minner også om at i tillegg til gruppeopphold, så kan enkeltbarn med marfan søkes inn av fastlege fortløpende ila året. Håper dette er klargjørende.

TRS erfarer at deres ønsker etterkommes i de fleste tilfellene, men at Beitostølen har sine egne rutiner for når de publiserer og annonserer kursene sine. Dette kan vi eller TRS ikke påvirke.

Vi ber dere derfor om å følge med på nettsidene til TRS, Beitostølen og marfanforeningens.

Beitostølen: https://www.bhss.no/

Sunnaas. nyheter: https://www.sunnaas.no/om-oss/nyheter

Noen av våre venner

'.$p->post_title.' '.$p->post_title.' '.$p->post_title.' '.$p->post_title.' '.$p->post_title.'

gnist - web som funkler