Fatigue er vanlig hos personer med Marfans syndrom, Loeys-Dietz syndrom og vaskulær Ehlers-Danlos syndrom

En ny artikkel fra TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser (TRS) kombinerer  funn fra en systematisk gjennomgang av publisert forskning og kvalitative fokusgruppeintervjuer med voksne med Marfans syndrom, Loeys-Dietz syndrom og vaskulær Ehlers-Danlos syndrom. Resultatene tyder på at fatigue er vanlig i denne gruppen og at fatigue har store konsekvenser for hverdagslivet.

Les artikkelen her:  

 

Noen av våre venner

'.$p->post_title.' '.$p->post_title.' '.$p->post_title.' '.$p->post_title.' '.$p->post_title.'

gnist - web som funkler