Helgetreff 2024

Innbydelse til helgetreff 2024

Styret har den glede å invitere alle medlemmer til helgetreff og årsmøte 2024 på
Scandic Ambassadeur Drammen.  12 – 14. april 2024

Helgetreffet gir deg en unik mulighet til å bli kjent med likemenn, styret og andre medlemmer. Her knyttes det bånd ut over kommunegrenser både hos store og små.

Tema for helgen er Fysisk og Psykisk helse.

Ønsker du kun å delta på årsmøte søndag 14. april er dette gratis, ingen utgifter som f.eks. reiseutgift dekkes da av foreningen.

OBS: Straks påmeldingsfrist er utgått bestiller foreningen reise for dere som kommer med fly. Får vi avbestilling etter påmeldingsfrist må det brukes privat reiseforsikring til å dekke inn foreningens kostnad på reise. Ved avmelding senere enn 1 uke før treffet må egen privat reiseforsikring benyttes dersom egenandel også ønskes refundert, ved sykdom krever forsikringen legeerklæring

Påmeldingsfrist: 18. mars 2024

Egenandeler: Kr. 2000,- pr. pers og maks Kr. 6500,- pr familie (Foreldre med hjemmeboende barn)
For de som kommer med fly dekkes opphold, flyreise og andre reiseutgifter over kr. 1000,-.
For de som reiser på annen måte enn med fly, f.eks tog eller egen bil, dekkes opphold og totale reiseutgifter over kr. 1000,-.

Faktura på egenandel sendes ut fortløpende ved påmeldinger, vi ber dere betale denne innen betalingsfrist og før 12. april dersom ingen annen avtale er gjort med styret. Husk også at det er kun betalende medlemmer som får delta på helgetreffet.

Alle sakspapirer blir lagt ut på nettsiden, påmeldte vil også få dem tilsendt på e- post. Vi gjør oppmerksom på at alle betalende medlemmer kan, uavhengig deltakelse på treff, sende inn forslag til saker eller vedtektsendringer. Forslag må være sendt inn senest 2 uker før årsmøte.

Håper å treffe ekstra mange av dere i april.

Årsmøteinnkalling 2024

Helgetreff 2024 – Program

PS: Vi har fått melding om at påmeldingskjema sender en feilmelding ved påmelding. Men bekymre deg ikke vi mottar påmeldingen til tross for feilmelding. 

 

Noen av våre venner

'.$p->post_title.' '.$p->post_title.' '.$p->post_title.' '.$p->post_title.' '.$p->post_title.'

gnist - web som funkler