Informasjonsproduktene spesiallaget av Marfanforeningen og TRS i samarbeid

Informasjonsproduktene spesiallaget av Marfanforeningen og TRS i samarbeid – har du fått med deg de?

I prosjektet «Å spre kunnskap til de som trenger den sammen med de som trenger den» har representanter fra foreningen i samarbeid med fagpersoner på TRS laget informasjonsprodukter tilpasset spesielle målgrupper. I 2019 og 20 er disse produktene ferdigstilt og publisert på nettsidene til TRS: 1. Et faktaark om Marfan og arbeidsliv til NAV, fastleger og andre. 2. Et informasjonsskriv om fysisk aktivitet, trening og kroppsøving for barn og unge med Marfans syndrom og 3. Film om fysisk aktivitet for barn og unge med Marfans syndrom. Begge de to siste med målgruppe lærere, fysioterapeuter, foreldre m.fl.

Nå trenger vi hjelp til å spre dem til de som trenger dem. Prosjektgruppen ønsker også å få tilbakemelding på hvordan de fungerer og om det er nyttig. Foreningen oppfordrer medlemmene til å se på de og gjerne svare på korte anonyme elektroniske spørreskjemaer som ligger på nettsidene til henholdsvis faktaark og informasjonsskriv. Tips gjerne fagpersonene deres om at de finnes. Tanken er at skrivene skal kunne skrives ut og for eksempel tas med til NAV/ fastlege/ skole og andre.  Her finner du produktene:

Informasjonsskriv om Fysisk aktivitet, trening og kroppsøving for barn og unge med Marfans syndrom

Film om fysisk aktivitet for barn og unge med Marfans syndrom

Hvis du har spørsmål kommentarer kan de gjerne også sendes til gry.velvin@sunnaas.no /trine.bathen@sunnaas.no

Noen av våre venner

'.$p->post_title.' '.$p->post_title.' '.$p->post_title.' '.$p->post_title.' '.$p->post_title.'

gnist - web som funkler