The Marfan Foundation om KORONA og risiko

Uttalelse angående COVID-19 og arvelige aortasykdommer

Fra den amerikanske foreningen The Marfan Foundation, 12. mars 2020

Oversatt til norsk av Ingolf Magnus, Foreningen for Marfan syndrom og andre Marfanlignende tilstander.

 

The Marfan Foundation, i samarbeid med med vårt råd av profesjonelle, overvåker kontinuerlig nyheter om COVID-19 for å på best mulig måte informere publikum. Vi støtter informasjon fra myndighetene, og legge til spesifikk informasjon om Marfan, Vaskulært Ehler-Danlos og Loeys-Dietz syndrom, og andre arvelige aortasykdommer.

Den 10. mars publiserte CDC (USAs Folkehelseinstitutt)  nye retningslinjer (engelsk) for personer i risikogruppen for koronavirus. Videre har rådet definert nærmere hvem som inngår i risikogruppen, da ikke alle med disse sykdommene automatisk har like høy risiko.

Rådet har kommet fram til følgende:

Hvem har høyere risiko?

Personer med arvelig aortalidelse og alvorlig lungesykdom bør anse seg å være i høyrisikogruppe. Disse bør iverksette strengest mulig beskyttelse for å forhindre virusinfeksjon.

Dette innbefatter personer med følgende sykdommer:

 • Obstruktiv lungesykdom
 • Lungeemfysem
 • Alvorlig astma (med kronisk medisinering eller innleggelse)
 • Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)
 • Pustebesvær
 • Gjentatte pneumothorax

Personer med arvelige aortalidelser har også høyere risiko ved COVID-19 om de har en av de følgende kardiovaskulære (blodsirkulasjonsrelaterte) diagnoser:

 • Betydelig ventillekkasje (med symptom som krever medikamenter)
 • Hjertesvikt
 • Alvorlig (ventrikulær) hjertefeil som må overvåkes eller krever medikamenter 
 • Høyt blodtrykk

Enkelte pasienter med arvelig bindevevslidelse i blodårer kan ha tilknyttede tilstander som kan øke risikoen ved COVID-19-infeksjon. Disse tilstandene inkluderer:

 • Kronisk feilernæring
 • Irritert tarm (IBS) som behandles med immunundertrykkende medikamenter
 • Annen sykdom som behandles kronisk med steroider eller andre immunundertrykkende medikamenter

Personer med arvelig aortalidelse uten noen av disse ekstradiagnosene, og som bare har en enkel rotutvidelse av aorta, eller en aneurysme, betraktes ikke å være i høyere risiko en befolkningen ellers.

Man bør diskutere enhver annen kronisk lidelse med sin fastlege for å bestemme hvorvidt man likevel er i risikogruppen ved COVID-19-infeksjon.

Strategier for å beskytte seg

Personer med arvelig aortalidelse og som  er i risikogruppen som definert over, anbefales å ta influensavaksine og lungebetennelsesvaksine (pneumokokkvaksine), og ellers å følge alle råd for de med kroniske sykdommer.

Rådet anbefaler å melde symptomer til sin fastlege, for å sikre rask og riktig testing og behandling.

Behandling for influensa, COVID-19 og andre potensielt alvorlige luftveisinfeksjoner

(noe forkortet)

 • Oppsøk medisinsk hjelp for å blir diagnostisert og testet.
 • Hvis du blir anbefalt behandling med antibiotika, unngå om mulig antibiotika av typen Fluor-Quinoloner (f.eks. Ciprofloksacin), da disse kan forverre arvelige aortalidelser.
 • Bruk paracetamol (f.eks. Paracet), ikke ibuprofen eller andre NSAID (f.eks. Ibux).
 • Bruk saltvannspray mot tett nese.
 • Drikk mye væske.

Noen av våre venner

'.$p->post_title.' '.$p->post_title.' '.$p->post_title.' '.$p->post_title.' '.$p->post_title.'

gnist - web som funkler