Nytt fra prosjekt.

Foreningen er delaktig i et pågående prosjekt på TRS.  Nå er første produkt – Faktaside/ faktaark om Marfans syndrom og arbeidsliv er ferdig og klart til å bli spredd i mange kanaler. Vi oppfordrer medlemmer til å prøve ut faktaarket i situasjoner der det er behov for bistand av fastlege / NAV /  eller andre i forbindelse med arbeidssituasjon. Gi gjerne tilbakemelding om hvordan dette hjelpearket fungere, om det er forståelig  og nyttig. Tilbakemelding er viktig for prosjektrapporten som skal skrives ved prosjektavslutning.  Tilbakemeldinger sendes på e-post til. gry.velvin@sunnaas.no. – vi trenger tilbakemeldinger på om ting virker til prosjektrapporten.

Du finner faktaark og mer info HER

Noen av våre venner

'.$p->post_title.' '.$p->post_title.' '.$p->post_title.' '.$p->post_title.' '.$p->post_title.'

gnist - web som funkler