Innkalling til Årsmøte

Årsmøte 2019

Foreningen for Marfan, Loeys-Dietz og lignende tilstander inviterer til årsmøte på
Quality airport Hotel, Gardermoen 7.04.19 kl. 9.30.

 Vi håper så mange som mulig kan delta.

 

 

AGENDA FOR MØTET

 1. Åpning av Årsmøte
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av ordstyrer.
 4. Valg av tellekorps.
 5. Valg av to referenter.
 6. Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen.
 7. Protokoll fra Årsmøte 2018
 8. Årsberetningen for 2018
 9. Regnskap og revisjonsberetning.
 10. Budsjett for 2019
 11. Styrets statusrapport leses.
 12. Meldte saker.
 13. Fra styret
 14. Fra medlemmer.
 15. Valg
  1. Valg av styre
  2. Valgkomite
  3. Regionskontakteer og likemannsleder
  4. Revisor

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende senest 5.mars.

Vel møtt!

Noen av våre venner

'.$p->post_title.' '.$p->post_title.' '.$p->post_title.' '.$p->post_title.' '.$p->post_title.'

gnist - web som funkler