Klinikk for arvelige bindevevssykdommer med arteriesykdom

Den tverrfaglige klinikken er et samarbeidsprosjekt mellom flere avdelinger på Oslo universitetssykehus og TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser ved Sunnaas sykehus.

I det kliniske arbeidet vil flere klinikker og spesialiteter bidra. Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser har tildelt midler til et toårig pilotprosjekt med etablering av denne tverrfaglige poliklinikken.

Hvem er det for?

Klinikken er et tilbud for pasienter hvor det foreligger enten bekreftet eller sterk mistanke om arvelig bindevevstilstand med arteriesykdom.  Tilbudet er for alle aldersgrupper. Det er utarbeidet en detaljert beskrivelse av hvem som er aktuelle for et tilbud i denne klinikken (inklusjonskriterier).

Link til RH:

https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/hjerte-lunge-og-karklinikken/thoraxkirurgisk-avdeling/klinikk-for-arvelige-bindevevssykdommer-med-arteriesykdom

Noen av våre venner

'.$p->post_title.' '.$p->post_title.' '.$p->post_title.' '.$p->post_title.' '.$p->post_title.'

gnist - web som funkler