Kompetansesenteret TRS

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for syv sjeldne, medfødte tilstander, deriblant Marfan syndrom.

TRS henvender seg til deg som har diagnosen, dine pårørende og fagpersonene i hjelpeapparatet ditt. Tilbudene gjelder i hele landet, og alle kan ta kontakt med TRS uten henvisning fra lege eller andre, og tjenester fra TRS er gratis. TRS jobber tverrfaglig og har livsløpsperspektiv. Kompetansesenteret samler, utvikler og sprer kunnskap om diagnosene vi gir tilbud til.

TRS er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) og hører hjemme på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.

Les mer på TRS sine egne nettsider trs.sunnaas.no »

Ønsker du mer opplysninger om Marfan kan du finne det  her

Ønsker du mer opplysninger om Loeys-Dietz’ syndrom kan du finne det her 

 

Noen av våre venner

'.$p->post_title.' '.$p->post_title.' '.$p->post_title.' '.$p->post_title.' '.$p->post_title.'

gnist - web som funkler