Hjelpefondet

Fondet skal støtte foreningens medlemmer med diagnosen Marfan, Loeys-Dietz eller lignende tilstander.

Støtten kan brukes til tiltak i forbindelse med operasjoner, medisinsk behandling, habilitering og rehabilitering, samt tiltak som kan føre til yrkesaktivitet og/eller gi fordel i arbeidslivet.

Enkel søknad

I søknaden må det foreligge en redegjørelse for hva støtten kan brukes til. Støtten kan ikke brukes til formål som stat/fylke/kommune har ansvaret for.

Det er ingen søknadsfrist, og det er ikke nødvendig med eget søknadsskjema.

Send din forespørsel til:

Marfanforeningen
c/o Randi Johannessen

Lokketovegen 10
5136 MJØLKERÅEN

Har du spørsmål kan du sende en mail til info@marfan.no

Ønsker du å donere en pengegave til fondet?

Pengene kommer noen som virkelig trenger dem til gode.

Kontonummer: 5081.20.22455

Noen av våre venner

'.$p->post_title.' '.$p->post_title.' '.$p->post_title.' '.$p->post_title.' '.$p->post_title.'

gnist - web som funkler