Brosjyrer og film

I prosjektet » Å spre kunnskap til de som trenger den sammen med de som trenger den» har representanter fra foreningen i samarbeid med fagpersoner på TRS laget informasjonsprodukter tilpasset spesielle målgrupper. Prosjektbeskrivelse og faktaark finner du ved å følge linkene under.

Å spre kunnskap til de som trenger den sammen med de som trenger den

Faktaark om Marfan og arbeidsliv

Informasjonsskriv om Fysisk aktivitet, trening og kroppsøving for barn og unge med Marfans syndrom

Film om fysisk aktivitet for barn og unge med Marfans syndrom

 

Brosjyren: «Rettigheter i grunnskolen for funksjonshemmede barn og deres foreldre»

Marfanforeningen

Brosjyren «Marfanforeningen»

Hva er Marfan syndrom

Brosjyren «Hva er Marfan syndrom»

Informasjonsfilmer

Med støtte fra Extrastiftelsen har vi fått laget en likemannsfilm. Filmen viser 3 personer i ulike faser av livet ›

Filmen varer ca. 23 minutter.

Noen av våre venner

'.$p->post_title.' '.$p->post_title.' '.$p->post_title.' '.$p->post_title.' '.$p->post_title.'

gnist - web som funkler