Referat styremøte

På årsmøte 2019 ble det ytret ønske om at referat fra styremøter legges ut på nettsiden. Styret ser ikke noe problem med å legge ut godkjente referat. Styret har alltid hatt det som prosedyre å gjøre den endelige godkjenningen på det påfølgende styremøte, referatet som herved legges ut er fra juni 2019. Prosedyren er ikke hugget i stein så det er fullt mulig at referat fra møtet i månedskifte august/september blir godkjent og lagt ut før neste styremøte.

Referat styremøte 14. – 16. juni 2019.

Noen av våre venner

'.$p->post_title.' '.$p->post_title.' '.$p->post_title.' '.$p->post_title.' '.$p->post_title.'

gnist - web som funkler