Fokusgruppeintervjuer om fysisk aktivitet og psykososiale forhold ved Marfans syndrom

TRS ønsker å få mer kunnskap om hvordan det er å leve med Marfans syndrom.

Bakgrunn

En av TRS sine oppgaver er å medvirke til at personer med Marfans syndrom skal få best mulig tilbud i ordinært tjenesteapparat. TRS skal blant annet gi råd og veiledning i forhold til fysisk aktivitet og trening, valg av utdanning og arbeid og tilrettelegging for mestring og håndtering av utfordringer knyttet til diagnosen.

Fordi det finnes svært lite kunnskap om hvordan det oppleves å leve med diagnosen ønsker vi å gjennomføre en studie ved bruk av fokusgruppeintervjuer.

Hvor og når?

Intervjuene vil i hovedsak foregå på årets helgetreff. Alle medlemmer har fått tilsendt brosjyren fra TRS der du skal melde din interesse for å delta tilbake til TRS. Vi håper på denne måten å sette mer fokus på TRS sitt ønske og håper at alle i målgruppen er villig til å støtte opp om TRS sin streben etter kunnskap slik at de kan bli enda bedre til å gi råd og veiledning.

Noen av våre venner

'.$p->post_title.' '.$p->post_title.' '.$p->post_title.' '.$p->post_title.' '.$p->post_title.'

gnist - web som funkler